เทศบาลกรุงปักกิ่งประกาศว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ประชาชนต้องแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงยิม ฟิตเนส และสนามกีฬา ถือเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกของจีน ที่ประกาศมาตรการบังคับแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ รายงานไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ “รายละเอียดของหลักฐาน” แต่กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะยกเว้นให้เฉพาะกับบุคคล “ซึ่งยังไม่สมควรได้รับวัคซีน” และยังไม่มีความชัดเจนอีกด้วย เกี่ยวกับการที่รัฐบาลปักกิ่งยังไม่ยอมรับวัคซีนโควิด-19 ของต่างประเทศ แล้วผู้ที่ได้รับวัคซีนอื่นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ปัจจุบัน ประชาชนในเมืองหลวงของจีนต้องแสดงหลักฐาน ที่ยืนยันผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง