เหยื่อเคราะห์ร้ายถูกจระเข้โจมตีและกินระหว่างเก็บน้ำจากแม่น้ำ เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2022 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแทนซาเนียเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุถูกจระเข้กินในแม่น้ำรูวู เขตคิบาฮาของภูมิภาคคอสต์ อย่างน้อย 6 ราย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2022 เหยื่อเคราะห์ร้ายถูกจระเข้โจมตีและกินระหว่างเก็บน้ำจากแม่น้ำที่มีจระเข้อยู่ชุกชุม

โดยชาวบ้านเรียกร้องหน่วยงานสัตว์ป่า สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว ไล่จับจระเข้พวกนั้นด้วย ชาวบ้านแทนซาเนีย ผวาจระเข้กินคน คร่าชีวิตเหยื่อดับ 6 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลแทนซาเนียกำลังดำเนินโครงการจัดการน้ำในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งมุ่งให้ชาวบ้านหยุดใช้น้ำจากแม่น้ำรูวูเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจระเข้โจมตี